Stichting

De organisatie van Wereldlichtjesdag Kampen is sinds 7 december 2016 gewaarborgd met het oprichten van een Stichting.

Doelstelling

Bestuur

Heidi Bremer
voorzitter

VACANT
secretaris

Geke Scholten
penningmeester

Jacolien van Dijk
algemeen lid

Gegevens
Stichting Wereldlichtjesdag Kampen
Uitenhage de Miststraat 9
8266 CA Kampen
info@wereldlichtjesdagkampen.nl

KVK 67438342
IBAN NL73 RBRB 0954 3744 44